Make your own free website on Tripod.com

呢度係可愛人o既私人畫室,請慢慢參觀呀~!

呢幅畫係我好細個,大概10歲左右畫o既,士多啤梨係我由細到大最鍾意o既水果,又靚又好味~~!其他果D食物都係我好鍾意食o既o野!

 

 

呢幅畫係中三時候 Art o既 homework。畫一張摺皺o左o既紙。我特登將佢摺到好似一個心咁o架~ 我以為自己畫得好靚好細緻好真,點知老師無讚我果張... 真係好傷心......

 

呢幅畫係中三時候R.E.(宗教)堂o既功課,有個gd字o架,你地見唔見到呀?你可能會覺得我o既畫好幼稚,但係我o既風格就係有童真呀!

 

呢一幅畫唔駛講就知係蘋果素描啦~~蘋果係最有美感o既水果,所以我最鍾意畫o既就係蘋果!呢幅畫都幾好呀,你覺得呢?我姐姐都有幫手畫兩筆o架!

 

呢一幅亦係中三o既畫作,係printing,其實佢係一個發光o既靚神仙,但係果晚好多功課做,無時間整靚佢,所以就咁啦!都OK啦!其實雕果塊木o既時候先至最難呀~!